Nieuwsbericht Ter inzagelegging uitslag referendum Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten 2017 (WIV2017)

Gepubliceerd op: 22 maart 2018

De processenverbaal van de stembureaus N10-1 (Wr 66) en de opgaven N11 (Wrr 67) liggen tot en met 29 maart 2018 gedurende de openingstijden van Burgerzaken ter inzage. De openingstijden van Burgerzaken zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op de dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.

uitslag referendum over de Wiv 2017 in gemeente De Marne.pdf

Terug naar boven