Nieuwsbericht Stukken structuurvisie De Marne online

Gepubliceerd op: 01 augustus 2013

De gemeente De Marne is bezig met een nieuwe Structuurvisie, want de huidige dateert alweer van 2000.

In een Structuurvisie staan de hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gemeente. Om die voor De Marne te bepalen hebben we eerst de ruimtelijke karakteristieken en kwaliteiten van ons grondgebied benoemd. Deze hangen nauw samen met de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de dorpen. Deze is tot op de dag van vandaag duidelijk afleesbaar. Dit is fraai zichtbaar gemaakt in het boekje (en de gelijknamige kaart) 'Ruimtelijke kernkwaliteiten'.

Vervolgens hebben we al ons ruimtelijk relevant beleid verzameld en geanalyseerd. Voor zover dat beleid nog actueel is en past bij een krimpgemeente hebben we dat weergegeven op de kaart 'Koersen en stromingen'. In de vorm van de 'Kansenkaart' is weergegeven waar zich nog kansen voor ruimtelijke ontwikkeling voordoen. Een toelichting op deze beleidsanalyse is te vinden in het document 'Quick scan en kansen – toelichting'.

Burgemeester en wethouders hebben alle genoemde stukken, die u hiernaast kunt downloaden, vastgesteld op 2 juli 2013. In september gaan we deze aanzet tot een nieuwe Structuurvisie presenteren aan en bespreken met het maatschappelijk middenveld, onze burgers en collega-overheden.

Terug naar boven