Nieuwsbericht Snoeihout en groenafval niet meer gratis naar milieustraat Usquert

Gepubliceerd op: 03 maart 2014

Een belangrijke wijziging in de tarieven die gelden op de milieustraat in Usquert is dat het brengen van snoeihout en overig groenafval voor particulieren niet meer gratis is.

Op de locatie in Usquert is inmiddels begonnen met de voorbereidingen van de - wettelijk voorgeschreven - eindafwerking van de stort. De bouw van een nieuwe milieustraat is daarvan een positief resultaat. Een ander gevolg is dat op de locatie in Usquert vanaf 1 januari niet meer wordt gecomposteerd. Daardoor moeten snoeihout en groenafval worden afgevoerd voor verwerking elders. Omdat dit niet alleen verwerkingskosten, maar ook kosten voor transport met zich meebrengt kunnen snoeihout en groenafval niet meer gratis worden gebracht door particulieren.  Er is een tarief vastgesteld van € 24,20 per 1.000 kg., uiteraard moet worden betaald naar verhouding voor het werkelijk gebrachte gewicht.

Per 1 januari 2014 zijn alle tarieven op de milieustraat in Usquert verhoogd met de prijsindex; voor grofvuil is het tarief € 73,81 per 1.000 kg. Dit is een gereduceerd tarief voor particulieren uit de gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum. De volledige tarievenlijst staat op de website www.afvalbeheernoordgroningen.nl en is ook verkrijgbaar bij de weegbrug in Usquert. Ook hier geldt dat elk vrachtje wordt gewogen en er naar gewicht wordt betaald.

Er zijn nog steeds een aantal soorten afval die wel gratis kunnen worden gebracht op voorwaarde dat het apart worden gewogen. Dit geldt voor oud papier/karton, vlakglas, afgedankte elektrische apparaten, textiel en metalen. Ook asbest kan gratis worden gebracht mits een sloopmelding bij de gemeente wordt gedaan (moet worden ingeleverd bij de weegbrug) en als het asbest is ingepakt in een dubbele laag dikke, doorzichtige folie dat kan worden gehaald bij de gemeentewerkplaats. 

Terug naar boven