Nieuwsbericht Raadslid Henk Gesink plotseling overleden

Gepubliceerd op: 10 december 2013

Geschokt en bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van Henk Gesink.  Hij was sinds 2002 raadslid en sinds 2010 tevens vicevoorzitter van onze gemeenteraad.

Wij verliezen in hem een zeer betrokken en kundig raadslid. Zijn relativeringsvermogen en humor zullen wij missen. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en toewijding voor de gemeenschap.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

H. Gesink

Gemeenteraad, griffie, college van B&W en medewerkers van de gemeente De Marne,

Voorzitter, F.H. Wiersma

Griffier, M. Hegeman-van Eisden

Secretaris, B.W. Verwey

Terug naar boven