Nieuwsbericht Persbersbericht actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid

Gepubliceerd op: 29 mei 2013

Gezamenlijk persbericht van de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl, de gemeente Oldambt en de gemeente De Marne.

30 MILJOEN EURO EXTRA VOOR ONTWIKKELING VAN NOORD(OOST) GRONINGEN

Verbetering centra Winschoten/Delfzijl en ontwikkeling Lauwersoog/De Marne

Werken aan de verbetering van de centra van Winschoten en Delfzijl en aan de ontwikkeling van Lauwersoog en de woon- en leefbaarheid van de gemeente De Marne. Hiermee gaan de provincie Groningen en de drie gemeenten samen aan de slag. Gedeputeerde Staten hebben voor dit Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid 30 miljoen euro extra uitgetrokken in de Voorjaarsnota 2013. Dit bedrag komt bovenop de al beschikbare middelen voor de Eemsdelta en voor de leefbaarheid in krimpgebieden. Doel is een extra impuls te geven aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Noord (Oost) Groningen, om er zo aan bij te dragen dat het in deze regio ook in de toekomst prettig wonen en werken is. Gedeputeerde Marianne Besselink, burgemeester Emme Groot, wethouder Hans Polman en wethouder Herwil van Gelder bezegelden de samenwerking vandaag met de overhandiging en de presentatie van de drie uitvoeringsprogramma's.

Overdracht Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid 29-05-2013

Elke gemeente heeft samen met de provincie een uitvoeringsprogramma op maat opgesteld.

Oldambt: behoud van regionaal koopcentrum Winschoten

In het programma van Oldambt staat de centrumfunctie van Winschoten als regionaal koopcentrum centraal. De ambities richten zich hierbij op verschillende aspecten van het centrum: winkelen, uitgaan, recreatie, historie en een centrumgebied dat bereikbaar, compact, gedifferentieerd en met elkaar verbonden is. Ook is er aandacht voor kwaliteitsverbetering van de schil om het centrum heen. De insteek voor de werkwijze is innoverend investeren, samen met ondernemers en vastgoedeigenaren.

Delfzijl: versterken centrum en herstel van de verbinding met de zee

Ook het programma van Delfzijl is gericht op een kwaliteitsimpuls voor het centrum, met inzet op drie sporen. Het eerste spoor is versterking van het winkelcentrum door het compacter te maken, gevels en straten te verbeteren en extra parkeerruimte te creëren. Het tweede spoor draait om herstel van de oude vestingstructuur om zo het centrum aantrekkelijker te maken. Het derde spoor omvat herstel van de verbinding met de zee, verbetering van het zeestrand en het creëren van toeristische trekkers, zoals een evenemententerrein, een waddencentrum en een badpaviljoen.

De Marne: ontwikkeling Lauwersoog en Ulrum

Het programma van De Marne draait om de ontwikkeling van Lauwersoog enerzijds en een extra impuls aan het dorp Ulrum. Voor Lauwersoog wordt geld ingezet op het mogelijk maken van  kadeverlenging van de haven, de ontwikkeling van een garnalencentrum en de komst van museum Eb en Vloed. Hiermee krijgt de haven een belangrijke impuls, zowel voor visserij als recreatie en toerisme. In Ulrum zal samen met de bewoners worden gewerkt aan de ontwikkeling als 'dorp van de toekomst'.

Belemmeringen doorbreken

De gezamenlijke aanpak is gericht op snelle uitvoering en op resultaat, en draait om de drie hoofdthema's uit het collegeprogramma 2011-2015 van de provincie: 'Energiek en scherp aan de wind'. De aanpak is vernieuwend en pragmatisch. Dit betekent onder andere dat de provincie niet alleen financiert, maar ook meewerkt in de uitvoering. Daarbij is het de insteek om bestaande technische, financiële en juridische belemmeringen te doorbreken. Het Rijk volgt de aanpak met interesse en is bereid hier medewerking aan te verlenen.

Provinciale Staten en de gemeenteraden beslissen

Provinciale Staten beslissen op 26 juni 2013 over de Voorjaarsnota 2013 en daarmee over de toekenning van 30 miljoen euro voor de uitvoering van het Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid. De gemeenteraden van Delfzijl en Oldambt beslissen op resp. 20 juni en 26 juni over de uitvoeringsprogramma's. Het uitvoeringsprogramma van De Marne wordt op 25 juni in de gemeenteraad besproken.

Terug naar boven