Nieuwsbericht Oud-burgemeester Siertsema-Smid van Leens overleden

Gepubliceerd op: 14 maart 2014

Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van mevrouw P.T. Siertsema-Smid.

Zij was van 16 mei 1988 tot 1 januari 1990 waarnemend burgemeester van de gemeente Leens.

Wij gedenken met respect haar inzet voor de gemeenschap en wensen haar echtgenoot, kinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Gemeenteraad, griffie, college van burgemeester en wethouders en medewerkers van de gemeente De Marne,

Burgemeester, F.H. Wiersma
Griffier, M. Hegeman-van Eisden
Secretaris, B.W. Verwey

Terug naar boven