Nieuwsbericht Oud-burgemeester Bruins Slot van De Marne overleden

Gepubliceerd op: 21 februari 2014

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van de heer J.P.H. Bruins Slot.

Op 1 januari 1990 werd hij benoemd tot burgemeester van de nieuw gevormde gemeente Ulrum, per 1-1-1992 De Marne. Hij werd op 1 juli 1998 benoemd tot dijkgraaf van het waterschap West-Friesland.

Wij danken hem voor zijn inzet voor ons gebied en wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Gemeenteraad, griffie, college van burgemeester en wethouders en medewerkers van de gemeente De Marne,

Burgemeester, F.H. Wiersma
Griffier, M. Hegeman-van Eisden
Secretaris, B.W. Verwey

Terug naar boven