Nieuwsbericht Online enquête naar toegankelijkheid gemeentelijke website

Gepubliceerd op: 30 april 2014

Gemeente De Marne wil toegankelijk zijn voor haar burgers. Niet alleen een toegankelijk gemeentehuis is van belang voor de gemeente, maar ook haar website moet toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Daarom wil de gemeente De Marne de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van haar website toetsen aan de hand van uw mening. Dit doet zij aan de hand van een online enquête. Met de bevindingen uit de enquête wil de gemeente De Marne graag de website aanpassen aan de wensen en behoeften van de burger.  

De enquête is hier te vinden: https://www.surveymonkey.com/s/6BZL6CC.

Het invullen neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Uw antwoorden zijn op basis van volledige anonimiteit en worden vernietigd na verwerking. De enquête kan tot 15 mei 2014 worden ingevuld.    

Terug naar boven