Nieuwsbericht Ondertekening convenant voor een betere hulpverlening aan dak- , thuislozen en OGGz cliënten in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Gepubliceerd op: 14 november 2012

Op vrijdag 16 november vindt van 9.00 tot 10.30 uur, in het Trefcentrum in Bedum een bijeenkomst plaats over de Maatschappelijk Opvang (dak- en thuislozen) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Bij de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en de instellingen bestaat de ambitie de ketenzorg die geleverd wordt aan de doelgroep te verbeteren.

Samen met de provinciaal werkende OGGz en de Groninger gemeenten wordt de doelgroep van dak- en thuislozen en OGGz een betere samenhangende hulpverlening geboden en wordt ervoor gezorgd dat cliënten die hulp ontvangen die ze nodig hebben. Het doel van deze samenhang is het volgen van de cliënt in het door de keten vastgestelde zorg- en hulpverleningsproces.
Verder worden de procesafspraken rond de cliënt (regievoering) bewaakt. Hierdoor wordt een gezamenlijke, sluitende aanpak in de hulpverlening aan de doelgroep dak- en thuislozen en OGGz bereikt. De samenwerking wordt vastgelegd in een convenant waarin het doel en de functie is vastgelegd van het digitaal cliëntvolgsysteem.

De ondertekening vindt plaats door de vier wethouders van de genoemde gemeenten en vertegenwoordigers van de onderstaande deelnemende partners:

Maatschappelijk Juridische Dienstverlening Groningen; GGD Groningen; NOVO; Thuiszorg Groningen; Politie Groningen; Stichting Uithuizer Woningbouw; Verslavingszorg Noord Nederland; Volkskredietbank Appingedam; Woongroep Marenland; Woningstichting De Delthe; Woningstichting Wierden en Borgen; Lentis; Stichting Welzijn & Dienstverlening; Groningse Kredietbank.

Naast de ondertekening is er een presentatie van de heer Schout, die als lector OGGz is verbonden aan de Hanzehogeschool. Hij gaat in op actuele thema’s in de OGGz en de mogelijke gevolgen van het regeerakkoord voor dit onderwerp.

Terug naar boven