Nieuwsbericht Omrin start campagne over nascheiding plastic afval

Gepubliceerd op: 08 oktober 2014

Maandag 6 oktober 2014 is Omrin met een publiekscampagne over nascheiding gestart. Gemeenten en Omrin willen burgers meer inzicht geven over de methode van nascheiding. Door het ontbreken van gescheiden inzameling van kunststoffen lijkt het of al het plastic verpakkingsafval in de afvalverwerking wordt vernietigd. Met nascheiding wordt plastic en kunststof verpakkingsafval echter uit het restafval gehaald en geschikt gemaakt voor hergebruik als nieuwe grondstof voor kunststofproducten.

Keuze voor nascheiding

Landelijk zijn er sinds 2007 afspraken gemaakt over het hergebruik van plastic en kunststof verpakkingsafval. De gemeenten in het werkgebied van Omrin hebben er samen met Omrin voor gekozen om -door nascheiding- invulling te geven aan deze afspraken. Omrin kan, met haar state-of-the-art nascheidingstechniek, het plastic en kunststof verpakkingsafval efficiƫnt uit het restafval halen en weer inzetten als grondstof. In 2013 werd op deze wijze 40 kg per huishouden per jaar nagescheiden tegen 20 kg per huishouden in gemeenten waar bronscheiding plaatsvindt.

Campagne duurt 12 weken

De campagne wordt ondersteund door gemeentelijke websites, advertenties en verwijzingen naar de website http://nascheiding.omrin.nl. Deze website geeft uitleg over nascheiding en in een film is te zien hoe dat proces verloopt. Ook zijn alle commercials die tijdens de campagne worden ingezet op de regionale televisie in Friesland er te bekijken.

Deelnemende gemeenten

Omrin verwerkt het huishoudelijk restafval voor 23 Friese gemeenten en 5 gemeenten in regio Noord Veluwe. In Noord-Groningen werkt Omrin samen met De Marne, Loppersum, Winsum en Eemsmond.

bron: persbericht Omrin.

Terug naar boven