Nieuwsbericht No cure No pay - bezwarenafhandeling WOZ

Gepubliceerd op: 25 februari 2013

De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureaus en makelaars, die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering onroerende zaken. Diverse argumenten worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift.

Kostenvergoeding voor bureaus/makelaars

Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars een kostenvergoeding van de gemeente krijgen. Deze kostenvergoeding is op basis van regelgeving vastgesteld. Voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de waarde is gewijzigd, ontvangen de bureaus en makelaars de volgende vergoeding:
• Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 235,-
• Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 235,-
• Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 242,-
• Totale vergoeding aan bureau/makelaar € 712,- 

In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure in 2013 de waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, dit een vermindering van de aanslag oplevert van € 13,76. Het bureau of de makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 712,- op zijn rekening bijgeschreven. 

De door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende zaakbelastingen voor het navolgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd.

Bezwaar maken

De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat de gemeente een fout heeft gemaakt, kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan de gemeente kenbaar maken.

U hoeft geen taxatierapport mee te zenden. Een taxatierapport in de bezwaarfase heeft geen toegevoegde waarde. Bij de waardering maakt de gemeente gebruik van een waarderingsmodel, waarmee alle woningen in de gemeente worden getaxeerd. Als u aangeeft dat de gegevens met betrekking tot de woning niet kloppen, zal een (onafhankelijke) taxateur van de gemeente dit eventueel ter plaatse beoordelen en corrigeren. Het taxatiemodel wordt hierop vervolgens aangepast.

In beroep tegen de uitspraak

Heeft u een bezwaarschrift ingediend, en bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan staat het u uiteraard vrij om al dan niet onder begeleiding van een bureau of makelaar tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Terug naar boven