Nieuwsbericht Militaire oefeningen december 2018

Gepubliceerd op: 29 november 2018

De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 3 t/m 7 december in een gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum. Het is een terugkerende oefening (Purple Windmill), waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen aansturen.

Schietoefeningen in week 49 en 50
Van 3 t/m 7 december en van 10 t/m 14 december worden er schietoefeningen gehouden op de schietbaan in de Marnewaard. Omdat deze oefeningen met scherpe munitie worden uitgevoerd, wordt er een onveilige zone ingesteld. Dit houdt in dat de Dijkweg (ook voor diegenen die voor gebruik van deze weg zijn gemachtigd) een deel van de Waddenzee (inclusief kweldergronden) en een deel van het oefenterrein worden afgesloten. Het betreden van de onveilige zone tijdens de oefenperiode is verboden. Op de schietdagen wordt geschoten van 08.00 tot 23.00 uur.

Wanneer er schade door de oefeningen ontstaat, kunt u dit melden bij het Ministerie van Defensie. Tel. 030 - 2180420 of via e-mail: jdvclaims@mindef.nl.

 

Terug naar boven