Nieuwsbericht Meest gestelde vragen verkiezingen Tweede Kamer 2017

Gepubliceerd op: 20 januari 2017

Hieronder kunt u de meest gestelde vragen en antwoorden lezen over de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal 2017.

Wanneer is de verkiezing?

De verkiezing is op woensdag 15 maart 2017.

Waarover gaat deze verkiezing?

Op 15 maart 2017 kiest u, samen met alle andere kiezers in Nederland, de leden van de Tweede Kamer.

Op wie kunt u stemmen bij de verkiezing op 15 maart 2017?

Op 30 januari 2017 leveren de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten in. Vanaf 1 maart worden de kandidatenlijsten huis-aan-huis bezorgd..

Wie mogen er stemmen bij de verkiezingen?

Om te kunnen stemmen moet u kiesgerechtigd zijn.

U ontvangt een stempas van de gemeente De Marne als u:
• op de dag van stemming – woensdag 15 maart 2017 - 18 jaar of ouder bent;
• op de dag van de stemming de Nederlandse nationaliteit bezit;
• op de dag van de kandidaatstelling maandag 30 januari 2017 - inwoner bent van de gemeente De Marne.

Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas kunt u in de gemeente De Marne stemmen waar u maar wilt.
Op uw stempas staat het stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw adres is.
Maar u kunt dus bij elk stembureau in de gemeente De Marne stemmen, zonder dat u daarvoor iets hoeft te regelen.
U kunt het overzicht stemlokalen downloaden en uitprinten.

Wat moet ik doen om te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas laten zien aan de stembureauleden. Ook moet u een identiteitsbewijs laten zien. Dat kan een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Bij de verkiezing van de Tweede Kamer mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op woensdag 15 maart 2017 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is verlopen. U laat dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zien waar op staat 'geldig tot 15 maart 2012' of elke latere datum.

Wanneer worden de stempassen bezorgd? En wanneer de kandidatenlijsten?

De stempas wordt op uw huisadres bezorgd. De bezorging staat gepland in week 8 (vanaf 20 februari). Op de stempas staat uw naam en is een persoonlijk document. De kandidatenlijsten worden na 1 maart huis-aan-huis op uw huisadres bezorgd.

Kan ik in een ander stemlokaal stemmen?

Ja, u kunt met uw stempas in elk stemlokaal van uw keuze in de gemeente De Marne stemmen.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Ja, u kunt een kiezerspas aanvragen, dit kan zowel mondeling als schriftelijk. U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen door middel van model K6. Deze dient u uiterlijk 10 maart in te dienen, samen met de stempas, indien u die reeds heeft ontvangen. Mondeling kunt u de kiezerspas aanvragen bij het taakveld Burgerzaken tot 14 maart 2017, 12.00 uur. U dient hierbij uw stempas te overleggen.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als u niet zelf wilt of kunt stemmen, dan kunt een andere kiezer uit de gemeente De Marne machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen door overdracht van de stempas (onderhandse volmacht). U kunt dit ook schriftelijk regelen, op deze wijze is het ook mogelijk iemand te machtigen die niet in de gemeente De Marne woont.

Machtigen van een andere kiezer

U kunt een andere kiezer uit de gemeente De Marne machtigen om voor u te stemmen.Door invulling en ondertekening van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas (onderhandse volmacht).
Degene die voor u gaat stemmen moet ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen

U kunt het aanvraagformulier L8 hiervoor downloaden, uitprinten en opsturen. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de balie van Burgerzaken. Het formulier moet uiterlijk 10 maart door de gemeente zijn ontvangen.

Ik ben mijn stempas kwijt. Kan ik nu wel stemmen?

Rond 22 februari krijgt u uw stempas in de brievenbus. Raakt u de stempas daarna kwijt of heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.
Dit is in persoon mogelijk tot en met dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur aan de balie bij Burgerzaken. Schriftelijk kunt u tot en met vrijdag 10 maart een vervangende stempas aanvragen. Het aanvraagformulier J8 kunt u hier downloaden. Bent u na woensdag 14 maart 2017, 12.00 uur uw stempas kwijt? Dan kunt u niet stemmen.

Ik heb begin maart nog steeds geen stempas ontvangen. Wat moet / kan ik doen?

Als u kiesgerechtigd bent, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 14 maart tot 12.00 uur a.s. bij de balie van Burgerzaken.  Na dinsdag 14 maart, 12.00 uur kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan niet kunt stemmen bij de verkiezing.

Tot hoe laat zijn de stemlokalen op 15 maart 2017 geopend?

De stemlokalen zijn op 15 maart 2017 van half 8 's ochtends tot 9 uur 's avonds open.

Het stemlokaal dat dicht bij mij in de buurt is, is voor mij slecht toegankelijk. Wat kan ik doen?

U kunt in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente De Marne gaan stemmen. U kunt dus een stemlokaal uitzoeken die voor u goed toegankelijk is. U kunt het overzicht stemlokalen downloaden en uitprinten.

Op de dag van de stemming ben ik in het buitenland. Hoe kan ik toch stemmen?

Bent u op de dag van de stemming door uw werk in het buitenland? En is ook uw eventuele echtgenoot, geregistreerde partner, levensgezel of ouder vanwege werk op de dag van de stemming buiten Nederland? En u wilt toch dat uw stem wordt uitgebracht ...dan zult een andere kiezer moeten machtigen om voor u te stemmen. Zie hiervoor bij de rubriek "Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?".

Terug naar boven