Nieuwsbericht Meest gestelde vragen referendum 21 maart 2018

Gepubliceerd op: 05 februari 2018

Op 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Meest gestelde vragen Referendum 21 maart 2018

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over het Referendum.

Wanneer is dit Referendum?

Het Referendum wordt gehouden op woensdag 21 maart 2018.

Waarover gaat dit Referendum?

Het referendum gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv2017). Kiesgerechtigden kunnen op het stembiljet de volgende vraag beantwoorden:
"Bent u VOOR of TEGEN de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?"

Wie mogen er stemmen bij het Referendum?

U ontvangt een stempas van de gemeente De Marne voor het Referendum van 21 maart 2018 als u:


Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas kunt u in de gemeente De Marne stemmen waar u maar wilt. Op uw stempas staat het stembureau vermeld waar u wordt uitgenodigd. Maar u kunt dus bij elk stembureau in de gemeente De Marne stemmen, zonder dat u daarvoor iets hoeft te regelen. U kunt het overzicht stembureaus hier raadplegen.

Wat moet ik doen om te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas afgeven op het stembureau. Ook moet u een identiteitsbewijs laten zien. Dat kan een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Bij deze verkiezing mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op woensdag 21 maart 2018 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is verlopen. U laat dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zien waar op staat 'geldig tot 21 maart 2013' of elke latere datum.

Wanneer worden de stempassen bezorgd?


Kan ik in een ander stembureau stemmen?

Ja, u kunt met uw stempas in elk stembureau in de gemeente De Marne stemmen.

Kan ik voor het Referendum in een andere gemeente stemmen?

Ja, u kunt een kiezerspas aanvragen, dit kan zowel mondeling als schriftelijk. U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen door middel van model K6 aanvraag Kiezerspas. U kunt dit formulier downloaden, uitprinten en opsturen en moet uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente De Marne zijn ontvangen.

Mondeling kunt u de kiezerspas aanvragen bij het Klantcontactcentrum tot 20 maart 2018, 12.00 uur. U dient hierbij uw stempas te overleggen. U kunt dan stemmen in een andere gemeente in Nederland.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als u niet zelf wilt of kunt stemmen, dan kunt een andere kiezer uit de gemeente De Marne machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen door overdracht van de stempas (onderhandse volmacht). U kunt dit ook schriftelijk regelen, op deze wijze is het ook mogelijk iemand te machtigen die niet in de gemeente De Marne woont, maar wel in Nederland woonachtig is.

Machtigen van een andere kiezer

U kunt een andere kiezer uit de gemeente De Marne machtigen om voor u te stemmen. Door invulling en ondertekening van het volmacht bewijs op de achterzijde van uw stempas (onderhandse volmacht). Degene die voor u gaat stemmen moet ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen

U kunt het formulier hiervoor downloaden, uitprinten en opsturen. Daarvoor gebruikt u Model L8 aanvraag volmacht Referendum. De formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de balie van Burgerzaken. De schriftelijke volmachten moeten uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente De Marne zijn ontvangen.

Ik ben mijn stempas kwijt. Kan ik nu wel stemmen?

Eind week 9 (26 februari t/m 2 maart 2018) krijgt u uw stempas in de brievenbus. Raakt u de stempas daarna kwijt of heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.
Dit is in persoon mogelijk tot en met dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur bij de balie van Burgerzaken. Bent u na dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur uw stempas kwijt? Dan kunt u niet stemmen.

Ik heb geen stempas ontvangen. Wat moet / kan ik doen?

Als u kiesgerechtigd bent, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur a.s. bij de balie van Burgerzaken. Na dinsdag 20 maart 2018; 12.00 uur kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan niet kunt stemmen bij de verkiezing.

Tot hoe laat zijn de stembureaus op 21 maart 2018 geopend?

De stembureaus zijn op 21 maart 2018 van 's morgens 07:30 uur tot 's avonds 21:00 uur open.

Het stembureau vermeld op mijn stempas, is voor mij slecht toegankelijk. Wat kan ik doen?

U kunt in elk willekeurig stembureau in de gemeente De Marne gaan stemmen. U kunt dus een stembureau uitzoeken die voor u goed toegankelijk is. U kunt het  overzicht stembureaus hier raadplegen.

Op de dag van de stemming ben ik in het buitenland. Hoe kan ik toch stemmen?

Bent u op de dag van de stemming door uw werk in het buitenland? En is ook uw eventuele echtgenoot, geregistreerde partner, levensgezel of ouder vanwege werk op de dag van de stemming buiten Nederland? En u wilt toch dat uw stem wordt uitgebracht, dan zult een andere kiezer moeten machtigen om voor u te stemmen. Zie hiervoor bij de rubriek "Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?".

Terinzagelegging teksten Wiv2017

De tekst van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv2017) is vanaf 21 februari 2018 in beknopte versie verkrijgbaar bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis te De Marne. De uitgebreide versie ligt vanaf 21 februari 2018 ter inzage. U kunt de wettekst ook inzien en downloaden via: www.referendumwiv2017.nl.

Meer informatie

Heeft u nog (andere) vragen dan kunt u contact opnemen met Burgerzaken, telefoonnummer: 0595 575500.

Terug naar boven