Nieuwsbericht Medisch afval hoort niet in de grijze container!

Gepubliceerd op: 17 november 2014

In een vracht huishoudelijk afval uit Noord-Groningen is tijdens het lossen medisch afval aangetroffen, onder meer een injectiespuit met naald. Dit hoort absoluut niet in de grijze container.

Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilige wijze worden ingeleverd vanwege besmettingsgevaar voor mensen die er, met name bij de nascheiding van het afval, mee in aanraking kunnen komen. In de installatie waar het afval wordt nagesorteerd wordt een deel van het werk met de hand gedaan. Deze mensen mogen nooit het risico lopen zich te kunnen prikken en mogelijk besmettelijke aandoeningen op te lopen.

Medisch afval moet daarom door particulieren worden ingeleverd bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Verbandmateriaal e.d. in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen bij de apotheek, bij de Chemokar, bij de gemeente als daar een eigen KCA-depot is en in ieder geval ook bij het KCA-depot op de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te verzamelen in bijvoorbeeld een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken.

Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!

Terug naar boven