Nieuwsbericht Mededeling sorteeranalyse in de gemeente 23 en 24 november 2016 - afvalinzameling wijzigt niet

Gepubliceerd op: 16 november 2016

Evenals voorgaande jaren worden ook nu weer sorteerproeven gehouden in de gemeente De Marne.

Bij de vorige sorteerproef is er helaas iets misgegaan bij het sorteren op locatie. Daarom zal een tweede proef in Eenrum uitgevoerd worden op woensdag 23 (inzameling) en donderdag 24 november (uitvoering).

Kijkt u dus niet vreemd op wanneer de grijze mini-containers bijvoorbeeld op een iets ander tijdstip worden opgehaald of teruggezet.

Meer informatie vindt u ook op www.afvalbeheernoordgroningen.nl of via (0595) 423190.

Terug naar boven