Nieuwsbericht Markt en parkeren aan De Nije Nering in Leens

Gepubliceerd op: 12 oktober 2017

Met ingang van 1 november 2017 komt de markt naar Leens. Deze warenmarkt bestaat uit 10 à 11 kramen met onder andere bloemen, vis, kaas, kleding en noten. Kortom, een ruime keuze aan allerlei producten!

De markt zal met ingang van 1 november a.s. elke woensdagochtend op de parkeerplaats van De Nije Nering in Leens staan. Daarom geldt op elke woensdag een parkeerverbod van 6.00 uur tot 13.00 uur.

Let op! Op woensdagochtend is een wegsleepregeling van kracht. Dit betekent dat uw auto door een bedrijf wordt weggesleept als deze op de woensdagochtend geparkeerd staat in een van de vakken waarvoor een parkeerverbod geldt. De kosten van het wegslepen zijn voor rekening van u, als eigenaar van de auto.

De plek van het parkeerverbod op woensdagochtend is in onderstaande afbeelding weergegeven met de rode parkeervakken. Op de groene parkeervakken kunt u altijd parkeren.

parkeerverbod aan De Nije Nering i.v.m. weekmarkt

Terug naar boven