Nieuwsbericht Koninklijke Onderscheiding voor de heer A.E. (Ale) Havenga

Gepubliceerd op: 22 juni 2013

Op zaterdag 22 juni ontving de heer Havenga uit handen van burgemeester Koos Wiersma de volgende onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Voor een dergelijke onderscheiding komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat hier om personen die op een bijzondere manier inhoud geven aan hun activiteiten en hier waardering en erkenning voor krijgen vanuit de samenleving.

Ale Havenga was van 1983 tot 1997 lid van de telerscontactcommissie van het aardappelhandelshuis Wolf&Wolf/Agrico. Hij was in de provincie Groningen de schakel tussen de boeren en de directie van genoemde handelshuis. Hij had de taak om draagvlak onder de aardappeltelers te creëren voor de fusie tussen Wolf&Wolf en Agrico. De beoogde fusie is tot stand gekomen.

Van 1983 tot 2001 was hij bestuurslid van de Rabobank Noordwest Groningen, daarvoor Kloosterburen.

Hij is vanaf 1998 tot nu vrijwilliger bij het Groninger Landschap. Hier draagt hij tijdens excursies en bijeenkomsten zijn kennis over de cultuurhistorie, het wierdenlandschap, de vogels en de wijde omgeving over aan de bezoekers.

Koninklijke onderscheiding voor Ale Havenga 22 juni 2013

Van 2002 tot nu houdt hij zich bezig met bijzondere gewassen die bijna verdwenen waren. Voorbeelden hiervan zijn de witte aalbessen en de teelt van spelt.

Hij heeft verder een landloop over de (oude) zeedijk en zijn agrarische grond ontwikkeld. Op deze manier beleeft de wandelaar op een bijzondere manier het Hogeland. De waardering hiervoor is groot.

Ale Havenga was van 2003 tot 2010 voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk. In de tijd dat hij voorzitter was zijn er drie grote projecten gestart zoals het project Kaantjes en Raandjes. Ook het Triorandenproject met akkerranden voor akkervogels sprak tot de verbeelding.

Sinds december 2011 tot nu is hij lid van het Comité van Advies van de Stichting Geïntegreerde Visserij. Deze stichting wil invulling geven aan een kleinschalig natuurgerichte visserij op de Waddenzee. Op deze wijze wil de stichting een bijdrage leveren aan vis als streekproduct.

Terug naar boven