Nieuwsbericht Inwoners zetten zich in voor brede invulling bibliotheekfunctie

Gepubliceerd op: 08 maart 2016

In september 2015 heeft de gemeente De Marne besloten om tot 2021 voor de uitvoering van de bibliotheekvoorziening met de huidige partner Biblionet Groningen verder te gaan.

Tijdens de voorbereidingen op dit besluit heeft de Werkgroep  Behoud Bibliotheek 'De Marne' zich sterk gemaakt om de bibliotheekfunctie in De Marne te behouden ondanks de bezuiniging van € 140.000. Mede door de inzet van de werkgroep en goede samenwerking met de bibliotheek is het gelukt om de bibliotheekfunctie te behouden. De bibliotheek heeft meer inwoners van De Marne kunnen inzetten om het uitlenen van boeken te organiseren. Ook is de bibliotheek vaker open door de inzet van inwoners. De werkgroep heeft zich inmiddels omgevormd tot een onafhankelijke stichting. Ze gaan samen met Biblionet en gemeente invulling geven aan het bibliotheekwerk in onze gemeente, nu en in de toekomst.  Dit doet zij met een positief kritische instelling en door samen te werken met andere  partijen. Voorbeelden hiervan zijn Marnecultuur, Verhildersum, basisscholen en de Stichting Lezen en Schrijven. Voor het werk van de stichting is € 7.500 beschikbaar uit het Woon- en Leefbaarheidsplan.

Om de samenwerking vanaf 1 januari 2016 officieel te maken wordt op woensdag 9 maart om 11.00 uur  in de Bibliotheek van Leens het startsein gegeven voor de samenwerking. De voorzitter van de stichting, de heer Gerrits, de manager bibliotheken van Biblionet, mevrouw Roelofs en wethouder de heer Van Gelder verrichten hiervoor de samenwerkingshandeling.

De stichting en de bibliotheek komen binnenkort met een uitvoeringsplan waarin ze aangeven waar de speerpunten voor het jaar 2016 liggen. Daarnaast gaan ze met andere partijen werken aan uiteenlopende culturele en educatieve activiteiten zoals b.v. het Ede Staal-festival. Om zo de leus 'van collectie naar connectie' te realiseren.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Werkgroep  Behoud Bibliotheek 'De Marne', Biblionet Groningen en de gemeente De Marne.

Programma woensdag 9 maart:
11.00 - 11.20 uur  inloop en gezamenlijk koffie onder het genot van iets lekkers
11.20 - 11.30 uur  korte toelichting op de samenwerking door wethouder Herwil van Gelder
11.30 uur              officiële samenwerkingshandeling
11.35 uur              foto vrijwilligers + leden van de stichting bij welkomstwand bibliotheek

Adres bibliotheek:   Breekweg 2 te Leens

 

Terug naar boven