Nieuwsbericht Inwoners discussiëren in Ulrum over toekomst onderwijs De Marne

Gepubliceerd op: 26 oktober 2012

Op donderdagavond 17 oktober was de eerste bewonersavond waarin gepraat werd over de vraag: hoe houden we ook in de toekomst goed onderwijs in onze gemeente? Dit vond plaats in het kader van een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat in opdracht van de gemeente, scholen en kindorganisaties wordt gemaakt.

Concreet gaat het IHP over de spreiding van het basisonderwijs binnen de gemeente De Marne. Tijdens de eerste bijeenkomst in Ulrum waren ongeveer vijftig inwoners aanwezig om hierover te praten. Er was door architectenbureau KAW een aantal mogelijke scenario’s bedacht. Uit de verschillende reacties bleek dat het niet alleen gaat om het openhouden of sluiten van een school, maar ook om de leefbaarheid in de dorpen. Aan de hand van stellingen ontstonden er levendige discussies.

Deze bewonersavond was de eerste van de drie avonden die georganiseerd wordt over dit onderwerp. Was u niet aanwezig in Ulrum? Dan nodigen we u van harte uit voor een van de volgende bijeenkomsten:

 
Let op!

Er is nog geen vastomlijnd plan. Op de avonden kunt u de eerste analyses zien en uw eigen inbreng geven. Dit willen we gebruiken om tot goede plannen te komen.

Integraal Huisvestingsplan

De bewonersavonden worden georganiseerd in het kader van een nieuw op te stellen beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan (IHP). Gemeente, schoolbesturen en besturen van kindorganisaties werken hierin intensief samen. Het doel van het IHP is dat er een antwoord komt op de vraag: ‘Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat we binnen De Marne goede, kwalitatieve kindvoorzieningen kunnen blijven bieden op korte, middellange, en lange termijn?’.

Naast de gemeente dragen ook de provincie Groningen en de schoolbesturen Lauwers en Eems en VCPO financieel bij aan de ontwikkeling van het IHP. De overige schoolbesturen en kindorganisaties hebben zich gecommitteerd aan het bijdragen aan het IHP in natura door het beschikbaar stellen van uren.

Uitvoering Woon- en Leefbaarheidsplan

Met het opstellen van het IHP geeft De Marne uitvoering aan de eerste grote maatregel van het Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP). Dit plan is eind vorig jaar vastgesteld en hierin heeft de gemeente heldere keuzes gemaakt. Met dit plan probeert de gemeente de dorpen leefbaar te houden, ondanks de daling van het aantal inwoners. Net als bij het WLP wordt bij de ontwikkeling van het IHP maatschappelijke organisaties en inwoners nadrukkelijk gevraagd om mee te denken.

Terug naar boven