Nieuwsbericht Invoering eigen bijdrage woon- en vervoersvoorzieningen Wmo

Gepubliceerd op: 03 april 2014

Vanaf 1 mei 2014 gaan de inwoners van de gemeente De Marne met een individuele voorziening een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is nodig om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalbaar te houden. Het betalen van een eigen bijdrage sluit aan bij het uitgangspunt van de Kanteling van de Wmo. De Kanteling houdt in, dat we inwoners eerst vragen zelf te zoeken naar mogelijkheden om de ondervonden belemmeringen  te compenseren of daar een bijdrage aan te leveren.

Wat verandert er?

Op dit moment betalen cliënten een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Voor regiotaxivervoer (collectief vervoer) betalen gebruikers ook een bijdrage in de vorm van de ritprijs. Vanaf 1 mei 2014 betalen inwoners een eigen bijdrage voor vrijwel alle individuele vervoers- en woonvoorzieningen zoals een scootmobiel, douchestoel of traplift. Voor een aantal Wmo-voorzieningen hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Dit geldt onder meer voor rolstoelen en  voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar.

Maximum bedrag

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage. Het CAK let er op dat mensen nooit meer betalen dan een wettelijk bepaald inkomensafhankelijk maximum bedrag. Ook als mensen zorg krijgen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en/of meerdere Wmo-voorzieningen hebben, betalen zij voor alle zorg en voorzieningen samen nooit meer dan het maximum bedrag.

Overgangstermijn

Inwoners die voor 1 mei 2014 een voorziening hebben ontvangen betalen niet per 1 mei maar per 1 november 2014 een eigen bijdrage. Met deze overgangstermijn stelt de gemeente mensen in staat om zich voor te bereiden op het betalen van de eigen bijdrage. Ook geeft deze periode de mogelijkheid om zelf alternatieven voor een Wmo-voorziening te overwegen.

Brief

Cliënten met Wmo-voorzieningen voor wie de invoering van de eigen bijdrage  gevolgen heeft, ontvangen eind april een brief met meer informatie.

Vragen

Heeft u vragen over de eigen bijdrage, neemt u dan contact op met het Zorgloket via telefoonnummer (0595) 421000, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Terug naar boven