Nieuwsbericht Integraal Beleidskader Bevolkingskrimp De Marne (Krimpnota) op de website

Gepubliceerd op: 06 april 2011

Al geruime tijd zijn we ons als gemeente bewust van het feit dat we 'krimpen' en 'verkleuren'. Hoewel dat niks nieuws onder de zon is -we krimpen al jaren- is het wel zaak om goed voorbereid de toekomst in te gaan. Immers, naast de demografische veranderingen hebben we te maken met een aantal economische, sociale en politieke ontwikkelingen die het effect van de demografische veranderingen versterken. De uitdaging is om ondanks deze ontwikkelingen de leefbaarheid in onze gemeente op peil te houden.

De krimpnota dient als kader voor de komende jaren: dit zijn de ankers voor het vervolgbeleid ofwel de strategie richting de toekomst. Het gaat uit van de sterke punten van onze gemeente, maakt keuzes en beschrijft onze rol daarbij. Dit document zal voor de gemeente, inwoners en maatschappelijke partners de leidraad zijn voor alle beleid dat we in de komende jaren -gezamenlijk- gaan opstellen. 

Hieronder treft u de Krimpnota als PDF-download aan.

De Marne blijvend de moeite waard (Integraal beleidskader krimp en leefbaarheid).pdf

Terug naar boven