Nieuwsbericht Inspecties woningen beginnen weer

Gepubliceerd op: 21 november 2018

De burgemeesters van de gemeente De Marne, Bedum, Winsum en Eemsmond hebben een brief geschreven. Dit naar aanleiding van het bericht aan het begin van deze maand over de nieuwe start van de inspectie van de woningen in ons gebied. Via deze brief willen de burgemeesters de inwoners informeren.

Beste inwoner,

Begin deze maand maakte de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bekend dat de inspectie van huizen in onze regio weer van start gaat. Dit heeft mogelijk gevolgen voor huizen in Eemsmond, maar ook voor panden die eerder buiten het kerngebied vielen, zoals in Bedum en Winsum. We delen graag met u wat wij op dit moment weten. Aan het einde van deze brief kunt u lezen waar u terecht kunt als u meer wilt weten.

Aanleiding

Voor de zomer zette minister Wiebes de versterking van huizen op pauze, omdat de gaswinning naar beneden gaat en uiteindelijk stopt (in 2030). De Mijnraad moest eerst onderzoek doen naar het effect daarvan op de veiligheid van de huizen. Wij hadden moeite met deze pauze, omdat we juist willen werken aan het herstel van onze regio.

In september was het onderzoek van de Mijnraad klaar. Hierin werd gezegd dat de risico's afnemen als de gaswinning vermindert en uiteindelijk stopt. Daardoor hoeven volgens de Mijnraad veel gebouwen minder zwaar versterkt te worden of misschien helemaal niet. Verder heeft de Mijnraad aangedrongen op een nette en snelle afhandeling van afspraken die al met bewoners gemaakt zijn over het versterken van hun huis.

Nieuwe lijst met gebouwen

De Mijnraad heeft nu een nieuwe lijst opgesteld van gebouwen die mogelijk niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Dat heeft zij gedaan door middel van de HRA-methode. Hierbij beoordeelt een computer het veiligheidsrisico van gebouwen in het bevingsgebied, bijvoorbeeld op basis van informatie over de ondergrond en het soort woning (rijtje, flat, etc.). De methode is dus niet gebaseerd op inspecties, maar op een computerberekening. We kunnen niet nagaan hoe de nieuwe lijst nu precies tot stand is gekomen. De lijst zit ook niet altijd logisch in elkaar. Zo missen er bijvoorbeeld adressen die complexe schade hebben.

Lijst moet aangevuld

De nieuwe lijst geeft volgens ons geen volledig en goed beeld van de situatie. We sturen er daarom op aan dat de lijst aangevuld wordt met panden die logisch gezien ook op de lijst moeten staan (zoals de complexe schades). Ondanks de (nu nog) onvolledige lijst willen we echter wél dat er nu eindelijk gestart wordt met het veiliger maken van huizen. Ondanks alle inzet die we met elkaar plegen zijn wij van mening dat onze inwoners al te lang moeten wachten. We willen niet blijven praten, we willen dat er nu iets gebeurt. We vragen de NCG dan ook de versterkingsopgave te hervatten waar al inspecties zijn uitgevoerd (zoals in Kantens, Zandeweer en Uithuizen). Daarnaast vragen we de NCG om zo snel mogelijk te starten met de uitvoering van inspecties op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is. Door de NCG wordt aangegeven dat er binnen de dorpen Bedum, Eppenhuizen, Kantens, Oldenzijl, Startenhuizen, Stitswerd, Uithuizen, Uithuizermeeden, Warffum, Winsum en Zandeweer enkele panden (ca. 300 panden over al deze dorpen) zijn die nader moeten worden onderzocht omdat er een mogelijk hoger risicoprofiel voor geldt dan in een normale situatie. Aangezien de lijst van de NCG nog incompleet is en wij uiterste zorgvuldigheid willen betrachten, zijn wij van mening dat het de verantwoordelijkheid van de NCG is om over de lijst aan betrokkenen te communiceren.

Wat kunt u verwachten?

De NCG heeft een Plan van Aanpak Mijnraadadvies gemaakt. We bekijken samen hoe we hier lokaal mee aan de slag kunnen gaan, rekening houdend met de onzekerheden die er nog zijn. De NCG gaat wel alvast van start met het inspecteren van de huizen die op de nieuwe lijst staan (tenzij een huis al geïnspecteerd is). Want om uit te zoeken of deze huizen ook écht minder veilig zijn, is een inspectie nodig (NCG gebruikt hiervoor het woord opname). De NCG werkt daarbij op volgorde. Panden die volgens de HRA-methode het meest afwijken van de veiligheidsnorm komen het eerst aan de beurt voor inspectie. De eigenaren van die panden krijgen voor vrijdag 14 december bericht van de NCG. In januari komen er informatiebijeenkomsten, over de nieuwe versterkingsaanpak.

Hoe kom ik te weten of mijn woning op de lijst staat?

Bent u eigenaar van een pand? Neem dan contact op met het Versterkingspunt van de NCG in Uithuizen. Bel 088- 041 4468 of stuur een mailtje naar info@versterkingspunteemsmond.nl om een afspraak te maken. Binnenlopen mag natuurlijk ook. Het Versterkingspunt is gevestigd aan de Hoofdstraat-Oost 24 (tegenover de HEMA) in Uithuizen.

Bent u huurder? Dan is uw woningcorporatie geïnformeerd door de NCG en kunt u met vragen bij uw eigen woningcorporatie terecht.

Meer weten?

We hopen u hiermee voor nu voldoende bijgepraat te hebben. Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Stuur een e-mail naar versterken@eemsmond.nl of bel 0595- 437 555.

Een hartelijke groet,

Marijke van Beek - Burgemeester van Eemsmond

Erica van Lente - Burgemeester van Bedum

Rinus Michels - Burgemeester van Winsum

Koos Wiersma – Burgemeester van De Marne

Terug naar boven