Nieuwsbericht Inkooptraject Jeugdwerk integer verlopen

Gepubliceerd op: 01 februari 2018

Gemeente De Marne heeft een integriteitsonderzoek laten uitvoeren naar de aanbesteding binnen het sociaal domein. Deze aanbesteding betrof onder andere de uitvoering van het Jeugd- en Jongerenwerk voor de BMWE gemeenten. Conclusie van het onderzoek is dat er integer is gehandeld tijdens de aanbesteding. De commissie die de verschillende inschrijvingen heeft beoordeeld, heeft haar keuze op een onafhankelijke en objectieve wijze gemaakt. De werkgroep van raadsleden heeft op basis van de beschikbare informatie geen aanleiding gevonden om de gevolgde procedure in twijfel te trekken of verder te gaan onderzoeken.

Aanleiding voor het onderzoek, was een brief van Barkema en De Haan aan de gemeenteraden van De Marne, Winsum en Eemsmond. Daarin is de vraag gesteld onderzoek te doen naar "het beeld dat het adviseurschap van één van de partijen erg dicht in de buurt komt van het inkooporgaan van gemeente De Marne" binnen het traject van aanbesteding van Jongerenwerk binnen het Sociaal Domein. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft het onderzoek voor De Marne uitgevoerd en komt tot de conclusie dat er van belangenverstrengeling geen sprake is en dat de integriteit tijdens de aanbesteding niet in het geding is geweest.

Barkema en De Haan was voorheen verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de regio en deelnemer in het aanbestedingstraject binnen het sociaal domein. De opdracht voor welzijnswerk in de regio is vanaf 1 januari 2018 gegund aan Tinten Welzijnsgroep.

Terug naar boven