Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Gepubliceerd op: 14 augustus 2014

Bestemd voor: aanbieders Beschermd Wonen, donderdag 25 september 2014 van 14.00-16.00 uur in de stad Groningen

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. De gemeente Groningen is dan verantwoordelijk voor ‘beschermd wonen’. Ook het onderdeel ‘begeleiding’, voor zover het instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang betreft, wordt een taak voor de gemeente. Beide taken gaat de gemeente Groningen, als centrumgemeente, voor alle Groningse gemeenten vervullen. Dit betekent dat de gemeente Groningen verantwoordelijk wordt voor de financiering en het indiceren en plaatsen van cliënten in beschermd wonen.

De gemeente Groningen bereidt de uitvoering van deze decentralisatie voor, in samenwerking met de andere 22 Groningse gemeenten. Wij willen u graag informeren over de stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen in dit traject. We nodigen u daarom uit voor een informatiebijeenkomst.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via beschermd.wonen@groningen.nl. Uw aanmelding dient uiterlijk 8 september 12.00 uur bij ons binnen te zijn. Na aanmelding ontvangt u het definitieve programma en adresgegevens van de locatie.

Terug naar boven