Nieuwsbericht Informatieavonden over besluit Minister Kamp over nieuw Winningsplan NAM

Gepubliceerd op: 27 juni 2016

Op 1 juli maakt Minister Kamp bekend op welke manier de komende vier jaar gas wordt gewonnen uit het grote gasveld in de provincie Groningen, het Groningenveld. De NAM heeft op 1 april 2016 haar winningsplan Groningenveld 2016 bij het ministerie van Economische Zaken ingeleverd. Na een check op compleetheid door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)  is het winningsplan op 19 april 2016 openbaar geworden. Vervolgens heeft de minister advies gevraagd aan onder andere de betrokken gemeenten, provincies en waterschappen. Op basis van deze adviezen heeft de minister een ontwerpbesluit over de gaswinning genomen. Dit ontwerpbesluit wordt op 1 juli openbaar. Vanaf die datum kan iedereen zijn of haar mening geven over dat ontwerpbesluit door zogenaamde zienswijzen in te dienen. Dat kan tot uiterlijk 11 augustus 2016.

Om ervoor te zorgen dat bewoners goed geïnformeerd zijn over het winningsplan en het besluit van de minister organiseert het Ministerie van Economische Zaken informatieavonden. Deze informatieavonden zijn informatiemarkten, waar eenieder vragen kan komen stellen. Ze kennen geen plenair gedeelte.
De informatieavonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Er worden vijf informatieavonden georganiseerd van 19.00 tot 21.00 uur:

Op de informatieavonden in Oosteinde/Roodeschool en Loppersum wordt de gemeente De Marne vertegenwoordigd door wethouder Kor Berghuis en Bernadette Boumans.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de infographic van het Ministerie van Economische Zaken.

Terug naar boven