Nieuwsbericht informatieavond gemeentelijke vrijwilligersverzekering op 5 maart 2013

Gepubliceerd op: 27 februari 2013

De Steunpunten Vrijwilligerswerk in de gemeenten Bedum, Eemsmond en De Marne nodigen u van harte uit voor een informatieavond over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering op dinsdag 5 maart 2013 in Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1, 9959 PC te Onderdendam.

Sinds enkele jaren zijn vrijwilligers in de meeste Nederlandse gemeenten collectief verzekerd via de VNG Vrijwilligerspolis. De gemeenten Eemsmond, Bedum en De Marne onderkennen het belang van vrijwilligerswerk en hebben aansluitend een vrijwilligerspolis afgesloten bij Centraal Beheer Achmea.
In de praktijk roept de vrijwilligersverzekering vaak vragen op bij zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties:
• Wie vallen er onder de vrijwilligersverzekering?
• Wat is de dekking van de verzekering?
• Hoe kan de geleden schade gedeclareerd worden?
• Welke eigen verzekering kan een organisatie eventueel opzeggen vanwege deze collectieve verzekering?

De heer Albert Meijer van Centraal Beheer Achmea zal tijdens de informatiebijeenkomst uitleg geven over de diverse aspecten van de vrijwilligersverzekering, waarbij de bovenstaande vragen aanbod komen. Daarnaast is er ruimte voor specifieke vragen. 

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor organisaties, die werken met vrijwilligers. Gezien de beschikbare ruimte kunnen er maximaal twee personen per organisatie worden aangemeld. U kunt zich tot 4 maart 2013 aanmelden via e.pleizier@debeurs-winsum.nl 

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. De heer Meijer zal om 19.30 uur starten met zijn presentatie die tot uiterlijk 21.30 uur duurt. Deelname aan de informatiebijeenkomst is kosteloos.

We hopen u te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Esther Pleizier, Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum.

 

Terug naar boven