Nieuwsbericht Informatieavond bestemmingsplan Waddenkwartier op 10 april 2018

Gepubliceerd op: 05 april 2018

Op dinsdagavond 10 april is er een informatieavond over de nieuwe plannen voor het Waddenkwartier in de haven van Lauwersoog. Tijdens deze avond wordt het structuurplan gepresenteerd dat de kaders voor het nieuw te ontwerpen gebouw vormt. Ook de bestemmingsplanprocedure komt tijdens deze presentatie aan de orde en er is gelegenheid om vragen te stellen.

De informatieavond duurt van 19.00 tot 20.00 uur en vindt plaats in Schierzicht, Haven 8 in Lauwersoog.

Tot 19 april 2018 ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor het Waddenkwartier nog ter inzage. U kunt dit bestemmingsplan tijdens openingstijden inzien op het gemeentehuis in Leens, of op www.demarne.nl > Wonen & Leven > Ruimtelijke plannen, of http://bit.ly/2FkiWTC.  In deze periode kunt u een reactie geven op dit bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N. Scheeper, tel. 0595-421140.

 

Terug naar boven