Nieuwsbericht Gewijzigde openingstijden afdeling VROM 2014

Gepubliceerd op: 30 december 2013

Vanaf 1 november 2013 verzorgt de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de uitvoering van de WABO en APV-zaken voor de gemeente De Marne. Hierdoor verandert er het een en ander.

Wat betekent dit voor u

Dit betekent dat voortaan medewerkers van de ODG de vergunningverlening, handhaving, toezicht en het afhandelen van klachten op het gebied van onder meer APV, bouwen, ruimtelijke ordening en milieu uitvoeren in onze gemeente.

Aanvragen vergunning blijft ongewijzigd

Het aanvragen van een vergunning blijft ongewijzigd. De aanvraag dient u in via het omgevingsloket online of op papier bij de gemeente De Marne. De afhandeling van de aanvraag wordt wel gedaan door de ODG. Hierdoor kan het zijn dat een medewerker van de ODG contact met u opneemt over uw vergunning, melding, aanvraag, controle of klacht.  Lees meer over de omgevingsvergunning in onze gemeentewinkel.

Werken op afspraak

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken we vanaf maandag 6 januari 2014 op afspraak. Als u van plan bent om langs te komen, maakt u dan vooraf een afspraak met de frontoffice. Dat kan op telefoonnummer (0595) 421073. Wij zorgen er dan voor, dat u kunt praten met de juiste medewerker van de gemeente en/of de ODG.

Achtergrond

Het rijk heeft kwaliteitseisen gesteld op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Om hieraan te kunnen voldoen worden in het hele land gespecialiseerde uitvoeringsdiensten opgericht. Daarom hebben de Groninger gemeenten en de provincie Groningen op 11 juni jongstleden de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen opgericht. Hierin werken alle 23 gemeenten in Groningen en de provincie samen. Hoewel de uitvoering bij de ODG komt te liggen, blijft het beleid onverminderd de verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen.

Het verzorgingsgebied van deze uitvoeringsdiensten in Nederland is gelijk aan de bestaande Veiligheidsregio's. In Groningen valt het gebied van de Veiligheidsregio samen met de provinciegrens. De ODG is gehuisvest in Veendam.

Terug naar boven