Nieuwsbericht Gemeente start met uitgifte van adoptiegroen

Gepubliceerd op: 23 mei 2013

Wethouder Berghuis ondertekent eerste contracten

De gemeente De Marne is gestart met het in beheer geven, adopteren van een stuk openbaar groen. Het betreft hier een nieuwe manier van uitgifte van percelen groen. Adoptiegroen gaat over percelen groen die behoren tot de groenstructuur en die openbaar blijven.
Groenadoptie is dus het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen. Steeds meer bewoners voelen zich betrokken bij de inrichting, het beheer en onderhoud. Er zijn veel initiatieven in de dorpen om het groen te verbeteren, speeltuinen te beheren en oude graven op te knappen. Het adopteren van een stuk openbaar groen past hier prima bij.

Het adopteren van groenstroken houdt dus in dat bewoners het onderhoud van de gemeente overnemen. Uiteraard gelden hiervoor spelregels. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst.
Bewoners die een stukje groen van de gemeente adopteren worden begeleid door een groencoach.

adoptie groen 468

Op de foto ziet u staand van links naar rechts;
Nico Steur beleidsmedewerker groen van de gemeente; dhr. Bos uit Eenrum; Peter Batema teamleider beheer van de gemeente en de heer en mevrouw Schilder uit Warfhuizen.
Zittend v.l.n.r. mevrouw v.d. Bos uit Lauwersoog en wethouder Kor Berghuis.

Terug naar boven