Nieuwsbericht Gemeente start met niet-chemische onkruidbestrijding

Gepubliceerd op: 25 mei 2016

Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan en vanwege veranderde regelgeving, bestrijdt de gemeente vanaf 2016 onkruid mechanisch in plaats van chemisch. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het oppervlaktewater minder vervuild. Door deze nieuwe manier van onkruidbestrijding zal er op sommige openbare plaatsen wel meer onkruid te zien zijn.

Veranderde regelgeving

Vanaf 31 maart 2016 is het professionele gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid niet meer toegestaan. Dit geldt voor het verharde oppervlak. Onder verhard oppervlak vallen onder andere bebouwing, wegen, pleinen en parkeerplaatsen.

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

In 2014 en 2015 zijn proeven gedaan om na te gaan wat voor onze gemeente de beste manier van niet-chemische onkruidbestrijding is. Op basis daarvan kiezen we ervoor om onkruid vanaf dit jaar mechanisch te bestrijden. Dat betekent dat klinkerwegen en voetpaden worden gebrand of geföhnd, zodat het onkruid verdwijnt. Deze methode van onkruid verwijderen is minder intensief dan chemische bestrijding. Hierdoor is de methode ook minder effectief. Het gevolg is dat onkruid eerder komt opzetten en dat behandeling vaker nodig is. U kunt dus meer onkruid gaan zien op openbare verharding.

Uitvoering

Samen met de gemeenten Winsum en Bedum laten we het onkruid verwijderen door SIGHT Landscaping. We hebben als gemeente afspraken gemaakt over de hoeveelheid onkruid die zichtbaar mag zijn. SIGHT Landscaping zorgt ervoor dat de hoeveelheid onkruid niet boven deze norm uitkomt. Hiermee hopen we u als bewoner nette openbare plaatsen te kunnen aanbieden zonder dat we het milieu zwaar belasten.

Meldpunt

Mocht u toch plekken aantreffen waar naar uw mening te veel onkruid staat, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Onkruid van SIGHT Landscaping, via onkruiddemarne@SIGHTLandscaping.nl.

Zelf onkruid bestrijden

Sommige bewoners bestrijden zelf het onkruid in de openbare ruimten rondom hun woning, zodat er geen chemische middelen worden gebruikt. Voor deze bewoners is de nieuwe werkwijze van de gemeente misschien een uitkomst. Als zij dat willen, kunnen zij het onderhoud van de openbare plaatsen rondom hun woning weer overdragen aan de gemeente. De gemeente gebruikt nu immers zelf ook niet-chemische bestrijdingsmethoden. Deze inwoners hebben een brief gekregen waarin staat hoe zij hun keuze kenbaar kunnen maken.

Tips voor niet-chemische bestrijding

Wilt u zelf bijdragen aan schoon oppervlaktewater en het milieu minder belasten? Dat kan door het onkruid in uw eigen tuin of op uw erf milieuvriendelijk te bestrijden. Tips hiervoor kunt u vinden op www.milieucentraal.nl.

Link naar product in de Gemeentewinkel: Onkruid, bestrijding zonder chemische middelen

Terug naar boven