Nieuwsbericht Gemeente start inventarisatie aanbieders die werken op basis persoonsgebonden budget

Gepubliceerd op: 18 februari 2013

De gemeenten worden vanaf 1 januari 2015  verantwoordelijk voor de begeleidingsvragen van inwoners die thuis wonen en langdurig zorg nodig hebben. De vier gemeenten, Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) bereiden zich gezamenlijk voor op deze nieuwe taak. Voor de gemeenten is het van belang om te weten wie de betrokken dienst- en zorgverleners zijn die werkzaam zijn binnen onze gemeenten.

Een deel van de dienst- en zorgverleners zijn al bekend bij de gemeenten. De dienst- en zorgverleners die rechtstreeks door burgers ingehuurd worden zijn bij de gemeenten nog niet bekend. Deze aanbieders worden in de regel door burgers betaald vanuit een budget wat zij van de overheid hiervoor hebben ontvangen, het persoonsgebonden budget.

Tot half april 2013 kunnen deze dienst- en zorgverleners een aanmeldformulier invullen. Dit formulier staat op de gemeentewebsite. De gegevens op de ingevulde formulieren worden opgeslagen in een sociale kaart ten behoeve van de medewerkers van de Wmo-loketten.

Vragen of opmerkingen ten aanzien van deze inventarisatie kunnen gemaild worden naar: p.boon@winsum.nl, projectleider decentralisatie AWBZ-begeleiding gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Terug naar boven