Nieuwsbericht Gemeente De Marne presenteert Krimpnota aan provincie, bevolking en eigen organisatie

Gepubliceerd op: 17 maart 2011

Zoals bekend heeft de gemeente De Marne te maken met bevolkingskrimp. Samen met de raad, inwoners, maatschappelijke partners en gemeentelijke organisatie zijn de knelpunten en de opgaven zorgvuldig in kaart gebracht in de krimpnota.

In de nota wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

1) Hoe verandert de bevolking in de gemeente?
2) Wat zijn de gevolgen van die veranderingen voor de vitaliteit en leefbaarheid van de gemeente?
3) Wat voor gemeente wil De Marne in de toekomst zijn en welke keuzes en uitgangspunten zijn hierbij leidend?
4) Hoe ziet de gemeente haar eigen rol?

De gemeente wil de vitaliteit en leefbaarheid in de dorpen versterken door gebruik te maken van de energie, kennis en ervaring die bij de eigen inwoners aanwezig is. De krimpnota geeft richting aan het beleid voor de komende jaren.

Het college overhandigt de krimpnota op donderdag 24 maart om 17.00 uur, in het gemeentehuis te Leens aan demissionair gedeputeerde de heer P. de Bruijne en aan de secretaris van de gemeente De Marne de heer K. Sloots. Voor deze bijeenkomst zijn alle dorpsverenigingen en de maatschappelijke partners uitgenodigd.

 

Terug naar boven