Nieuwsbericht Gemeente De Marne neemt voortouw financiering baggerkosten

Gepubliceerd op: 10 november 2016

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu krijgt binnenkort een voorstel hoe de vaargeul het Westgat toch uitgebaggerd kan worden. De regio wil de kosten van het baggeren betalen, als het Rijk de financiering van de monitoring voor rekening neemt. Ter voorbereiding hierop stelt het college van B&W van gemeente De Marne de raad voor om garant te staan voor een bedrag van € 315.000.

De Marne tekent daarmee voor een belangrijke stap in het voorstel, waar de provincie Groningen, de gemeente en de haven van Lauwersoog samen met Rijkswaterstaat aan werken. Op hoofdlijnen zijn deze partijen er met elkaar uit.

Het Westgat is de toegang naar de haven van Lauwersoog vanaf de Noordzee. De vaargeul is dichtgeslibd waardoor de bereikbaarheid van de haven in gevaar is.
Over zaken als de benodigde vergunningen moeten de puntjes nog op de i worden gezet. Dat geldt ook voor de manier waarop het Rijk zal monitoren welk effect het baggeren van de vaargeul op de lange termijn heeft.

Eerder wees minister Schultz het baggeren van het Westgat af, omdat de kans te groot zou zijn dat de vaargeul snel weer dichtslibt en er daardoor sprake zou zijn van een desinvestering. In antwoord op Kamervragen gaf ze niettemin aan, dat ze nog wel in gesprek hierover wilde met de regio.

Gedeputeerde Henk Staghouwer heeft daarom gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat om uit de impasse te komen. Afgesproken is dat de provincie de voorbereidingskosten betaalt die gemoeid zijn met het verkrijgen van de vergunningen, zoals voor de natuurbeschermingswet.

De regio verwacht dat de minister positief reageert op de handreiking. 'Dat is van groot belang voor de toekomst van de visserij en de haven in Lauwersoog', stelt wethouder Mariette de Visser. Samen met gedeputeerde Staghouwer hoopt zij dat de minister nog voor de jaarwisseling de knoop doorhakt. Staghouwer: 'dit is nou zo'n offer you can't refuse.'

Terug naar boven