Nieuwsbericht Gemeente De Marne 2017 positief afgesloten

Gepubliceerd op: 15 juni 2018

Gemeente De Marne kijkt terug op een positief jaar. Dit blijkt uit de jaarrekening 2017 die het college van B&W aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Het rekeningresultaat komt in 2017 ten opzichte van de begroting € 1,7 mln. voordeliger uit. Met de herindeling voor de deur staat de gemeente er goed voor.

Herindeling

Afgelopen jaar heeft de gemeente in samenwerking met de gemeenten Bedum, Winsum en Eemsmond al flink voorgesorteerd op de herindeling. Het jaar 2018 staat echt in het teken van de voorbereiding op de herindeling, dit vraagt flinke inzet aangezien per 1 januari 2019 gemeente Het Hogeland een feit is.

Gerealiseerd

 Het afgelopen jaar zijn er veel zaken gerealiseerd. Zo is dit schooljaar samenwerkingsschool De Zoutkamperril van start gegaan door een fusie tussen OBS Solte Campe en CBS de Ichthusschool. Ook zijn er de nodige voorbereidingen gedaan voor de realisatie van integrale kindcentra in Eenrum en Leens. In juli 2017 is het project Werken Aan de Dorpen van start gegaan. Vanuit de dorpen zijn er plannen opgesteld die de vitaliteit en de leefbaarheid versterken en de kwaliteit van leef- en woonomgeving verhogen, uitvoering volgt dit jaar.

De belevenisroute Lauwersom is afgerond en dit jaar feestelijk geopend. Hiermee is het gebied een prachtig toeristisch wandel- en fietsroute rijker. De plannen voor een Werelderfgoedcentrum zijn afgelopen jaar vergevorderd, haalbaar gebleken en de financiering hiervoor is rond. Vanuit de gemeente is een bijdrage van 1 miljoen beschikbaar voor inrichting van de openbare ruimte.

Terug naar boven