Nieuwsbericht Geld voor toekomstbestendige woningen in De Marne

Gepubliceerd op: 05 februari 2018

Meer inwoners van gemeente De Marne komen in aanmerking voor subsidie voor het toekomstbestendig maken van hun woning. Sinds 2014 ondersteunt de gemeente haar inwoners om hun huizen toekomstbestendig te maken in de vorm van subsidie. Vanaf nu zijn de voorwaarden verruimd, waardoor nog meer mensen de kans kunnen benutten om hun woning toekomstbestendig te maken.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Het moet gaan om woningen die gebouwd zijn vóór 1 januari 1979 en een WOZ-waarde hebben van maximaal € 150.000,-. Deze grens lag eerst op
€ 120.000,- maar door het optrekken van deze grens wil de gemeente  nog meer inwoners de kans bieden om gebruik te maken van de subsidie.
Het geld voor de subsidie komt uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden en het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing.

Toekomstbestendig

In een toekomstbestendig huis kun je wonen gedurende alle fases van het leven. Dat vraagt soms om een verbouwing. Misschien heeft een bewoner vroeg of laat wel een slaapkamer op de begane grond nodig. Een jong gezin kan een extra vertrek juist gebruiken als kinderkamer of kantoor. Omdat het huis er aantrekkelijker van wordt voor een bredere doelgroep, betaalt de gemeente aan zo'n verbouwing maximaal € 10.000,- (tot 50% van de kosten) mee. Als aanvulling op deze subsidie kunt u ook nog maximaal € 5000,- (tot 40% van de kosten) subsidie krijgen voor het energiezuinig maken van de woning.

Voor meer informatie kunt u kijken in de Gemeentewinkel of kunt u contact opnemen met mevrouw M. Weessies van gemeente De Marne, tel. 0595 575500.

Terug naar boven