Nieuwsbericht Door forse afboeking sterke verbetering van de financiële positie van de gemeente

Gepubliceerd op: 08 mei 2012

De gemeente De Marne sluit het jaar 2011 af met een negatief saldo van ruim 800 duizend euro. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de afwaardering van de grondexploitaties. Het betreft hier een bedrag van 2,1 miljoen euro. Verder heeft een afwaardering plaatsgevonden van de investeringen in de Multi Functionele Accommodatie (MFA) te Leens van 650 duizend euro.
Tegenover deze tegenvallers waren er positieve resultaten van 1,9 miljoen euro.

De afwaardering van de grondexploitaties, is noodzakelijk doordat de aanvankelijke bestemmingen, zoals woningbouw in de toekomst niet gerealiseerd zullen worden. Bovendien heeft de economische crisis en de krimp verstrekkende consequenties voor onze gemeente. Nu de MFA  niet meer in de oorspronkelijke vorm wordt gerealiseerd, is ook hier voor afwaardering gekozen.

"Door deze proactieve en forse afwaardering van onze posities hebben we de grondexploitaties gezond gemaakt en is de kans op grotere, toekomstige tegenvallers aanzienlijk kleiner" zegt wethouder financiën Harm Evert Waalkens.

In 2011 is een start gemaakt met de ontwikkeling van de plannen in het kader van PROLoog, Dit met het oog op het versterken van de positie van de visserij en de verdere ontwikkeling van de toeristische en recreatieve functie van Lauwersoog.
Verder is eind 2011 begonnen met de bouw van het centrumplan Leens met winkelvoorzieningen en zorgappartementen.

Terug naar boven