Nieuwsbericht Dialoogtafel Groningen

Gepubliceerd op: 01 mei 2014

De Dialoogtafel Groningen zet zich in voor het gebied dat wordt getroffen door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Aan Tafel zitten vijftien deelnemers die ieder staan voor een belang in de regio Noordoost Groningen. Het zijn bewoners, boeren, het lokale bedrijfsleven, industrie, NAM en overheden. Maar ook het cultureel erfgoed en natuur- en milieugroeperingen zitten aan Tafel. Samen werken zij aan het nemen van breed gedragen maatregelen om de regio te compenseren. De Tafel buigt zich over veiligheid en is aan de slag met het verbeteren van de schadeafhandeling aan gebouwen. Ook zal zij maatregelen treffen die het gebied een nieuwe (economische) toekomst kunnen bieden en een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van dorpen. Op de website www.dialoogtafelgroningen.nl vindt u informatie over de deelnemers, nieuws en achtergronden van de Tafel. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u een vraag of voorstel aan de Tafel dan kunt u mailen naar: info@dialoogtafelgroningen.nl

Terug naar boven