Nieuwsbericht De zorg verandert: compensatie eigen risico vervalt in 2014

Gepubliceerd op: 16 juli 2014

Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald.  Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. Deze bijdrage (99 euro in 2013) werd jaarlijks in het najaar uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk om – met minder geld – iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten. De BMWE-gemeenten onderzoeken op dit moment of en in hoeverre zij op deze verandering in kunnen spelen in de vorm van nieuw beleid. Hoe dat er precies uit gaat zien is nu nog niet bekend.

Brief van het CAK

Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico? Dan heeft u deze week  een brief van het CAK ontvangen of u ontvangt deze brief nog. Bij de brief zit een antwoordkaart. Als u de antwoordkaart terug stuurt naar het CAK dan krijgen wij , de BMWE-gemeenten in het najaar uw gegevens van het CAK.  Wij informeren u over het nieuwe beleid zodra dit bekend is en wij uw gegevens hebben. Het terugsturen van de antwoordkaart wil niet zeggen dat u een vervangende uitkering ontvangt. Dat hangt af van het nieuwe beleid.  Als u de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u zich altijd later melden bij de gemeente.

Eind 2014 meer informatie

Wij vragen u nog even geduld te hebben met het stellen van vragen aan de gemeente naar aanleiding van de brief van het CAK. Het nieuwe beleid wordt eind 2014 in deze krant en op de website van uw eigen gemeente bekend gemaakt. Als u de antwoordkaart heeft teruggestuurd, ontvangt u deze informatie eind 2014 per post.

In de Ommelander Courant houden de BMWE-gemeenten u regelmatig op de hoogte van de veranderingen in de zorg. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van uw eigen gemeente onder De zorg verandert. Of u kunt bellen met uw gemeente.

Terug naar boven