Nieuwsbericht De zon breekt door in De Marne!

Gepubliceerd op: 02 oktober 2012

De gemeente De Marne is bezig met het plaatsen van zonnepanelen op 21 gemeentelijke gebouwen. Een mooie stap op weg naar een duurzame toekomst!

De gemeente vindt het belangrijk om onafhankelijker te worden van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot binnen de gemeentegrenzen terug te dringen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.
In totaal worden 294 panelen geplaatst. Dit levert jaarlijks 60.900 kWh aan duurzame energie op. De CO2 uitstoot vermindert hierdoor met ruim 35.000 kg.

Naast een positieve bijdrage aan het milieu is het project ook financieel interessant. De gemeente heeft namelijk subsidie ontvangen vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Voor de gebruikers van deze gebouwen levert dit ook nog eens een forse besparing in euro’s op.

Naast panelen op het gemeentehuis komen er o.a. panelen op de kleedaccommodaties van voetbalverenigingen en daken van scholen. Voor de leerlingen is dit een mooie kans om kennis op te doen over duurzame energie. Via een link op de computer kunnen de leerlingen en leerkrachten iedere dag zien hoeveel energie de panelen opgeleverd hebben. Zo kunnen de kinderen ambassadeurs worden voor zonne-energie.

De gemeente De Marne wil hiermee graag een voorbeeldfunctie vervullen en hoopt dat ook bedrijven en burgers worden gestimuleerd om duurzaam en energiebewust te investeren.

Terug naar boven