Nieuwsbericht De Omgevingsdienst Groningen gaat op 1 november 2013 van start!

Gepubliceerd op: 24 oktober 2013

De Omgevingsdienst gaat  taken die rechtstreeks te maken hebben met de omgeving ( zoals bouw, milieu, ruimtelijke ordening, algemene plaatselijke verordening, en bijzondere wetgeving) voor  alle 23 gemeenten en de provincie verzorgen.

Op dit moment hebben gemeenten en provincie allemaal een eigen afdeling op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Het rijk heeft echter kwaliteitseisen gesteld waaraan gemeenten en provincie moeten voldoen. Om hier aan te kunnen voldoen zijn landelijk gespecialiseerde uitvoeringsdiensten opgericht. Het verzorgingsgebied van deze uitvoeringsdiensten in Nederland is gelijk aan de bestaande Veiligheidsregio's. In Groningen valt de Veiligheidsregio samen met de provincie.

Gemeenten en provincie hebben op 11 juni jl. de Gemeenschappelijke Regeling

Omgevingsdienst Groningen opgericht, een vorm van samenwerking in de uitvoering van taken. Belangrijk daarbij is dat de gemeentelijke en provinciale bestuurders bepalen welk beleid daarbij wordt gevoerd en op welke manier de taken worden uitgevoerd. Voor zover dat niet in landelijke wetgeving is vastgesteld, blijft het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu- en bouwzaken dus onverminderd onze verantwoordelijkheid.

Wat gaat u hiervan merken?

De gemeente De Marne draagt de uitvoering van vrijwel alle taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving over aan de Omgevingsdienst Groningen. De gemeente blijft  eerste aanspreekpunt voor u. U kunt als particulier of ondernemer uw vraag of opdracht ook na 1 november nog steeds bij ons kwijt. De behandeling wordt echter uitgevoerd door de Omgevingsdienst. Het kan dus betekenen dat wanneer u met een van bovenstaande activiteiten te maken heeft, een medewerker van de Omgevingsdienst contact met u opneemt over uw vergunning, melding, aanvraag, controle of klacht. Vooralsnog verzorgt de gemeente De Marne de briefwisseling tussen u en de Omgevingsdienst.

Terug naar boven