Nieuwsbericht De Marne werkt aan kwaliteit

Gepubliceerd op: 01 december 2011

Voor gemeenten in de krimpgebieden zijn het reële vragen: hoe stemmen we de woningvoorraad af op de behoeften  van het groeiend  aantal senioren? Hoe kunnen we de kwaliteit van onze voorzieningen, zoals de bibliotheek, kinderopvang en winkels op peil houden?  De  antwoorden op deze vragen leggen de gemeenten in de krimpgebieden De Marne,  de regio Eemsdelta en Oost-Groningen, vast in Woon- en Leefbaarheidsplannen. Mede mogelijk gemaakt door de provincie, die er 2,3 miljoen euro in investeert. Het eerste plan, van de gemeente De Marne, wordt naar verwachting op 20 december door de gemeenteraad vastgesteld.

De Marne heeft samen met de inwoners en andere belanghebbenden nagedacht over hoe de dorpen leefbaar te houden terwijl de bevolking daalt, er minder kinderen geboren worden en het aantal ouderen over 10 jaar en verdubbeld. In het zogenaamde Woon- en Leefbaarheidsplan maakt de gemeente heldere keuzes, bijvoorbeeld over de woningvoorraad.
"Woningbouwcorporatie Wierden en Borgen is een van onze belangrijkste partners. We hebben in ons Woon-en leefbaarheidsplan met hen afgesproken dat zij 190 woningen geschikt maken voor ouderen", vertelt Herwil van Gelder, wethouder van gemeente De Marne, "zodat zij langer zelfstandig kunnen  wonen. Het gaat dan vooral om rijtjeshuizen waar bijvoorbeeld een woning tussenuit wordt gehaald. Daardoor ontstaat er ruimte voor een badkamer en slaapkamer beneden. Ook worden de huizen rolstoelvriendelijk gemaakt.“

Verder schrapt de gemeente overbodig geworden nieuwbouwplannen. Over een nieuwe invulling van deze plekken is zij met de omwonenden in gesprek. Zoals in de Spoorstraat in Ulrum, waar al woningen gesloopt zijn. In plaats van een rij nieuwbouwhuizen komt op het vrijkomend stuk grond straks waarschijnlijk een parkje. De betrokken inwoners zijn heel enthousiast en stoppen veel tijd in het ontwerpen van dit parkje.

Creatieve oplossingen

Oplossingen voor de leefbaarheid hoeven niet altijd geld te kosten. Soms is wat creativiteit voldoende. Zoals in Leens, waar  gekeken wordt of de openingstijden van het gemeentehuis, de bibliotheek en de Rabobank op elkaar afgestemd kunnen worden. Daardoor hoeven de inwoners uit de omringende dorpen die met de bus komen, voor een bezoek aan deze instanties maar een keer te reizen. Een slimme suggestie van de ouderenraad.

Een ander voorbeeld is de vereniging van dorpsbelangen in Ulrum. Die is sinds kort tijdelijk gevestigd in een leegstaand huis in het dorpscentrum en heeft dit ingericht als dorpskantoortje. De bruikleen geldt totdat zich een koper aandient. De bewoners van Ulrum hebben het heft in eigen hand genomen met allerlei initiatieven die de leefbaarheid in het dorp vergroten. Zoals het opzetten van  een bibliotheekdienst die voor dorpsbewoners de boeken naar de bibliotheek in Leens brengt en haalt.  Ook hebben de bewoners een oud kerkhofje gerestaureerd en het onderhoud in eigen beheer genomen. Daarmee is het dorp nu een bezienswaardigheid rijker. Niet alleen in Ulrum maar ook in andere dorpen worden initiatieven ontplooid.

Op www.provinciegroningen.nl/krimp leest u meer over wat de provincie doet voor de leefbaarheid in de krimpgebieden.

Terug naar boven