Nieuwsbericht De Marne tot 2020 zeker van bibliotheekvoorziening

Gepubliceerd op: 23 september 2015

De gemeente De Marne heeft voor de uitvoering van de bibliotheekvoorziening voor de komende vijf jaar gekozen om met de huidige partner Biblionet Groningen verder te gaan.

De dienstverlening bestaat uit één vestiging in Leens volgens het Gronings bibliotheekconcept, op drie basisscholen een bibliotheek en een Boek-aan-huisdienst. De realisatie van deze bibliotheekvoorziening gaat gepaard met een bezuiniging van € 140.000. Biblionet Groningen, de werkgroep Behoud Bibliotheek De Marne en de gemeente doen hun best om kwaliteit te blijven bieden, met onder andere ruime openingstijden.

Veranderde functie bibliotheek

De huidige bibliotheek is vijf jaar oud en de uitleenfunctie draait er uitstekend. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen verandert de functie van de bibliotheek echter sterk. Het gaat niet alleen meer om het uitlenen van boeken. Bibliotheken spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van informatie, kennis en cultuur, omdat ze een breed publiek bereiken. De bibliotheek biedt burgers meer dan alleen boeken; ze draagt met andere partijen bij aan verbindingen binnen de lokale gemeenschap en helpt mee gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren. Concreet zijn dit: de bestrijding van taalachterstand en laaggeletterdheid, de bevordering van actief burgerschap, en het leveren van een bijdrage aan sociale samenhang.

De komende vijf jaar gaan enthousiaste inwoners, gebruikers en Biblionet een bredere invulling geven aan de bibliotheekfunctie. De bibliotheek moet laagdrempelig  en voor diverse groeperingen toegankelijk zijn.
Het moet de uitstraling krijgen van een 'huiskamer' met boeken voor alle doelgroepen en de mogelijkheid bieden dat mensen elkaar ontmoeten.  Met andere woorden: van collectie naar connectie.

Onafhankelijke stichting

De Werkgroep Behoud Bibliotheek 'De Marne'  wordt 'omgezet' in een onafhankelijke stichting. Die gaat samenwerken met Biblionet om invulling te geven aan het bibliotheekwerk  in onze gemeente, nu en in de toekomst. Dit doet zij met een positief kritische instelling. Met andere partijen (waaronder culturele) zal daarom ook contact gelegd worden. Voor het werk van de stichting wordt  € 7.500 beschikbaar uit het Woon- en Leefbaarheidsplan.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Werkgroep Behoud Bibliotheek 'De Marne', Biblionet Groningen en de gemeente De Marne.

Terug naar boven