Nieuwsbericht Cursus Psychiatrie in de familie start eind september 2018

Gepubliceerd op: 11 september 2018

Steunpunt  Mantelzorg Hogeland organiseert, in samenwerking met Lentis preventie, de cursus Psychiatrie in de familie. De cursus is bedoeld voor naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische problematiek uit de gemeentes Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond .

Inhoud cursus

De deelnemers krijgen informatie over ziektebeelden en leren om te gaan met het gedrag van hun familielid of partner. Veel naastbetrokkenen voelen zich machteloos in het contact met degene met psychiatrische problematiek. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de overbelasting, angst, soms ook conflicten en eenzaamheid die dit met zich meebrengt: "wat ik ook doe, ik lijk het nooit goed te doen: meegaan, er tegenin gaan, m'n mond houden, alles lijkt haar boos te maken!" "Het lukt ons niet om onze zoon te motiveren iets te ondernemen, om op tijd op te staan, sinds hij een psychose heeft gehad. Hoe moeten we daar mee omgaan?"

Mensen die zichzelf hierin herkennen, kunnen baat hebben bij de cursus "Psychiatrie in de familie, voor naastbetrokkenen". In de cursus komen thema's aan de orde als: psychiatrische problemen en het effect op de omgeving, overbelasting, communicatie en grenzen stellen, zorgrol, oplopende emoties en noodplan, sociale steun, omgaan met de hulpverlening. Het is géén therapiegroep!

Praktische informatie

Op 26 september vindt er een voorlichtingsavond over de cursus plaats. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten, deelname is gratis (koffie en thee niet). De cursusdata zijn 3 oktober, 10, 17 en 31 oktober, en in 7, 14, 21 en 28 november.  Dit alles vindt plaats op woensdagavond van 19.30-21.30 in de kantine van "de Meenschaar", Kapelstraat 9 in Bedum. Cursusleider is de heer Wycher van den Bremen van Lentis preventie.

Opgeven voor de voorlichtingsavond kan tot uiterlijk  24 september.  Opgave voor de cursus kan uiterlijk 27 september  bij Steunpunt Mantelzorg Hogeland, Monica Blom, m: 06 48874339 of bij Mensenwerk Hogeland 0595 745 090. Bij over intekening wordt er geloot. U krijgt 28 september bericht over of u kunt deelnemen. Is het vanwege de zorg voor u moeilijk om van huis te gaan of heeft u geen vervoer, neem dan tijdig contact op met het Steunpunt. Dan proberen we samen met u een passende oplossing te vinden.

Terug naar boven