Nieuwsbericht Burgertevredenheidsonderzoek 2013

Gepubliceerd op: 28 maart 2013

Wij hebben duizend inwoners benaderd om mee te werken aan een Burgertevredenheidsonderzoek. Deze duizend genodigden hebben we gevraagd een vragenlijst in te vullen op het gebied van communicatie- en (informatie)dienstverlening van de gemeente De Marne. Zij hebben de mogelijkheid dit schriftelijk ὸf digitaal te doen. Naast de duizend genodigden die via een aselecte steekproef uit het bevolkingsregister zijn geselecteerd, liggen er vanaf 3 april vragenlijsten bij de loketten in het gemeentehuis. Elke inwoner zonder uitnodiging heeft zo de mogelijkheid om ook een mening te geven.

Vanaf 3 april tot 23 april kunnen de vragenlijsten worden ingeleverd. Onder de deelnemers worden twee cadeaubonnen verloot. De vragenlijsten worden verwerkt in een rapport. Eind juni publiceren wij dit rapport op de website van de gemeente.

Terug naar boven