Nieuwsbericht Burgernet, NL-Alert en Amber Alert: verschillende diensten met verschillende doelen

Gepubliceerd op: 11 juni 2013

Burgernet

Burgernet is een samenwerking tussen politie, gemeenten en burgers om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. De Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie. Voor Burgernet kunt u zich aanmelden via de website van Burgernet. Bij Burgernet gaat het om de participatie van een selecte groep burgers. Als een burger de Burgernetoproep heeft gekregen en de gezochte persoon en/of het gezochte voertuig ziet, belt hij via 0800-0011 rechtstreeks met de meldkamercentralist die de actie heeft uitgezet. Dit directe contact maakt Burgernet uniek.

NL-Alert

NL-Alert is een nieuw middel van de overheid om mensen in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie (zoals explosiegevaar en overstroming) met een tekstbericht te informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen (ten behoeve van de eigen veiligheid). Voor NL-Alert melden deelnemers zich niet aan. Het werkt niet met sms-berichten maar op basis van cell broadcast. Cell broadcast is een techniek om tekstberichten te versturen naar mobiele telefoons. Een cell broadcastbericht wordt via een zendmast voor mobiele telefonie uitgezonden. Het verschil met normale sms-berichten is dat een cell broadcast tekstbericht niet gericht is op een bepaalde gebruiker of telefoon, maar op alle telefoons in bereik van een bepaalde (groep van) zendmasten. Om cell broadcastberichten te ontvangen, moet u uw telefoon éénmalig instellen op het juiste kanaal, moet u zich in een bepaald gebied bevinden en uw telefoon aan hebben staan.

NL-Alert is dus geen SMS-bericht. Hierdoor werkt NL-Alert ook als het netwerk overbelast is. NL-Alert stuurt alleen berichten ten tijden van noodsituaties (en éénmaal per jaar een testbericht). Bekijk op YouTube een filmpje over het verschil tussen Burgernet en NL-Alert.

Over AMBER Alert

Een AMBER Alert wordt uitgestuurd door de politie als er een kind is ontvoerd of vermist en men vreest dat het leven of de gezondheid van dit kind gevaar loopt. Omdat het bij een AMBER Alert altijd gaat om heel zorgwekkende zaken, is een AMBER Alert altijd landelijk. Om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te bereiken, wordt een AMBER Alert via alle soorten media verstuurd - van Twitter, Facebook en Hyves tot SMS, e-mail, snelwegborden, TV, radio, websites en reclameschermen. U ziet de foto van het AMBER Alert-kind dan dus echt overal. Het AMBER Alert-systeem wordt overigens ook gebruikt om andere kindervermissingen onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Dit gebeurt enkele honderden keren per jaar.

Om AMBER Alerts en/of andere kindervermissingsberichten te ontvangen, moet u zich aanmelden. Bijna 2 miljoen mensen en duizenden organisaties hebben dit sinds 2008 al gedaan.

Terug naar boven