Nieuwsbericht BMW-gemeenten sluiten gezamenlijk automatiseringsproject af

Gepubliceerd op: 07 maart 2013

Het jaar 2012 is het eerste jaar dat de BMW-gemeenten de activiteiten op het gebied van automatisering en informatisering volledig samen hebben uitgevoerd.

Per 1 mei is een nieuwe, gezamenlijke afdeling in De Marne gevormd waarin de automatiseringsmedewerkers van de drie gemeenten werden ondergebracht. Naast deze personele integratie werkte de nieuwe afdeling ook aan de technische integratie van de automatisering.
Er is een gezamenlijke serverruimte ingericht, gezamenlijk te gebruiken programma’s werden geïnstalleerd, de drie verouderde systemen werden vervangen door een nieuwe gezamenlijke omgeving en er werden rond de 350 werkplekken heringericht.
Het einde van deze ingrijpende verandering was vorige week, toen Bedum als laatste van de BMW-gemeenten op de nieuwe server is aangesloten.

Het was een enerverend en ook zwaar jaar voor de nieuwe afdeling. Tijdens de grote veranderingen moesten de drie gemeentehuizen natuurlijk goed werkende computers hebben om de dienstverlening ongestoord doorgang te laten vinden. “Tijdens de verbouwing moest de winkel geopend blijven”.
De optelsom van alle activiteiten in het eerste  jaar heeft er toe geleid dat de kosten hoger zijn uitgevallen  dan begroot.
Per saldo gaat het over het jaar 2012 om een overschrijding van plm. € 190.000 voor de drie gemeenten. Het gaat voor een groot deel om eenmalige extra uitgaven.

De colleges van de BMW-gemeenten informeren de gemeenteraden over de extra kosten voor het jaar 2012 en stellen de raden voor de tegenvaller in de jaarrekening 2012 te verwerken.

Terug naar boven