Nieuwsbericht Bijeenkomst over herindeling voor inwoners op 8 april 2013

Gepubliceerd op: 27 maart 2013

In februari is het rapport van de visitatiecommissie over de bestuurlijke toekomst van Groningen gepresenteerd. Daarin wordt gesteld dat opschaling van gemeentelijke omvang noodzakelijk is. Het rapport heeft de status van een advies, maar de gemeente wil haar inwoners hier graag over informeren.

De gemeente De Marne organiseert daarom een bijeenkomst op maandag 8 april om 20.00 uur in hotel restaurant Schierstee in Wehe-den Hoorn. Op deze avond wordt het rapport gepresenteerd door  mevrouw C. de Rie, secretaris van de visitatiecommissie.

De avond heeft vooral een informerend karakter maar ook wordt de mening van de inwoners gevraagd. Dit onderdeel staat onder leiding van  burgemeester Koos Wiersma.

Terug naar boven