Nieuwsbericht Bestemmingsplan Buitengebied - Notitie Reikwijdte en detailniveau

Gepubliceerd op: 18 januari 2018

Zoals u elders misschien gelezen hebt, ligt het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied ter inzage. De gemeente moet onderzoeken welke gevolgen zo'n nieuw plan voor het milieu heeft. In de notitie 'Reikwijdte en Detailniveau' staat waar die verplichting om een milieueffectrapportage op te stellen vandaan komt. Ook staat erin van welke activiteiten we de effecten in beeld zullen brengen en hoe we de milieueffecten zullen beschrijven.

Inzien

De notitie 'Reikwijdte en Detailniveau' ligt van 19 januari tot en met 1 maart 2018 ter inzage. U kunt de notitie inzien op het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook kunt u de notitie bekijken onderaan dit nieuwsbericht.  Zolang de notitie ter inzage ligt, kan iedereen er een zienswijze tegen inbrengen. Wilt u reageren? Stuur dan een brief naar burgemeester en wethouders van De Marne, postbus 11, 9965 ZG Leens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.J. Schoonhoven, tel. 0595-421076.

Vervolg

De notitie 'Reikwijdte en Detailniveau' is de eerste stap op weg naar een milieueffectrapportage (MER) over ons nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Bij het opstellen van de MER gaan we uit van de notitie 'Reikwijdte en Detailniveau' en de eventuele reacties daarop. We leggen de MER over enkele maanden samen met het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied ter inzage. De landelijke Commissie m.e.r. zullen we op dat moment vragen of de MER volledig en objectief is.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau.pdf

Terug naar boven