Nieuwsbericht Benoeming W.W. Kooi tot lid van de gemeenteraad

Gepubliceerd op: 09 januari 2014

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, maakt op grond van artikel W7 van de Kieswet het volgende bekend. Zijn besluit van 18 december 2013 waarbij de heer W.W. Kooi is benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente De Marne door het overlijden van de heer H. Gesink, ligt op het taakveld burgerzaken voor iedereen ter inzage.

Leens, 18 december 2013

De voorzitter voornoemd, F.H. Wiersma.

Terug naar boven